VÅR VISION

Vår vision är att värna om bina och den biologiska mångfalden.

Varje år minskar olika insektsarter i världen, där bland annat bin som anses vara nyckeln till nästan all pollinering.

Utan den pollineringen som görs av olika typer av bin (honungsbin, solitärbin, humlor mm), skulle 1/3 av alla grödor (maten) försvinna.

Därför anser vi att vi har en skyldighet att hjälpa bina, och vara en del av biodlingen och dess arbete. 

Detta uppfyller vi genom att:

  • Bina får behålla en stor del av honungen. Det vill säga att om bina har lite honung så skördar vi inte, bina måste behålla honung för dess överlevnad.

  • Varje krona som kommer in (vid försäljning) går till bina. (Tänk på att bina måste besöka 5000 blommor för att göra 1 tsk honung, vilket arbete).

 

  • Vi använder endast ekologiska medel för att bekämpa och motverka skadedjur och sjukdomar (varroa, virus etc.).

 

  • Vi arbetar lugnt och sansat för att inte stressa bina.

 

  • Vi återvinner bivaxet och lämnar in det till en biredskapsfabrik, och gör nya produkter som t.ex. sylt med honung, vaxljus, salvor mm. 

  • Vi målar våra bikupor endast med vattenbaserad färg som är godkänd för biodling.

  • Vi kommer överens med markägaren (bivärden) att låta vissa delar av gräsmattan vara oklippt för bina och de andra insekterna.

 

  • Vi använder oss av glasburkar och inte av plast för att minska plastanvändandet.

  • Vi sprider kunskap om bin och biodling till olika skolor och aktiviteter.