Biodlingskurser

"Biodling är ett hantverk och en sysselsättning där man arbetar i samklang med naturen. Bisamhället är ett fönster till naturen och du som biodlare kan betrakta årstidernas utveckling genom det"

Vi samarbetar med

Folkuniversitetet.

Kurser 2020

Hösten

Biodling, grundkurs i Stockholm (Folkuniversitetet)

Du får en grundlig introduktion till biodling och vad det innebär att vara biodlare. Du får kunskap om hur bin fungerar, om utrustning och kupor, honung, vaxhantering och bisjukdomar. I kursen ingår både teori och en heldag praktik. Efter genomförd kurs får du ett intyg, något som ofta krävs för att få köpa bin. 

 

Innehåll

  • Baskunskap om biodling, historik och utveckling

  • Miljöaspekter och behovet av pollinerare

  • Livet i bisamhället, binas bostäder och utrustning

  • Bisamhällets säsonger  vad händer under vår, senvår och försommar, efter sommar och höst 

  • Vanliga sjukdomar och fiender och hur man kan skydda från dem

  • Försäkringar och övrigt att tänka på

  • De sju teoritillfällena avslutas med en heldags praktik på kursledarens bigård i Tyresö

  • Kurslitteratur ingår inte i priset. 

Deltagaravgift: 2350 kronor (exkl. kursmaterial).

Kurslitteratur

  • Mina första år som biodlare (Sveriges biodlares Riksförbund) Tredje upplagan, 2018

  • Min biodling - arbetsbok för deltagare (Sveriges biodlares Riksförbund) (USB-minne som medföljer boken och bilder från dem finns tryckta i sidmarginalen.)

 

Mål och syfte

Deltagarna får en gedigen utbildning om livet som biodlare. Efter avslutad kurs är deltagaren redo att bli biodlare. Intyg på grundkurs utfärdas om deltagaren genomfört kursens tillfällen, något som krävs av vissa föreningar för att få köpa bin.

Plats

Teori på Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, och praktik på bigården i Tyresö.

Anordnarskap

Kursen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Tyresö Honung.

https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/miljo-natur/tradgardsskotsel/stockholm/biodling-grundkurs---ht/

___________________________________________________________

Kurser 2021

Våren

Biodling, fortsättningskurs Distans live

Fortsättningskurs. Du får god kunskap om bihälsa, bisjukdomar, parasiter och andra svårigheter som kan uppstå i en bikupa. För dig som tidigare gått kurs i biodling eller har

biodling själv.

Start 8 mars 

https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/miljo-natur/tradgardsskotsel/distans/biodling-fortsattningskurs-distans-live/

____________________________________________________________________________

Övriga tjänster

Konsult

pris: 500kr/tim 

 Kontakt:073-6482965

____________________________________________________________________________

Övrig information

Jag undervisar i biodling och ger handledning.

Sedan november 2016 är jag Ordförande i Farsta Södertörns Biodlareförening, Välkommen till oss.