BILDER

Bilder från vår biodling i Sverige och Utomlands

Honungsbi

Honungsbi

Nyslungat honung

Nyslungat honung

Lindhonung

Lindhonung

Bi från spanien

Bi från spanien

100% Svensk Honung

100% Svensk Honung

Sommar 2017 våran bigård

Sommar 2017 våran bigård

Honungskörd 2016

Honungskörd 2016

Drottning på Lilla Tyresö

Drottning på Lilla Tyresö

Honungskörd 2015

Honungskörd 2015

Bigården Norra Chile

Bigården Norra Chile

Bina bygger vaxkaka

Bina bygger vaxkaka

Honungskörd 2014

Honungskörd 2014

Honungskörd 2015

Honungskörd 2015

Täckt honungsram 2016

Täckt honungsram 2016

Lilla Tyresö Drottning Viktoria 2015

Åland 2016

Chile

Svärm i Chile

Världens minsta drottning?

Svärm i Brevik

Vårt bord på Lilla Tyresö Julmarknad

En av våra Bigårdar i södra Chile

Norra Chile

Äppelodlingsbesök på Åland

Ser du drottningen?

Julmarknad 2015